Veelgestelde vragen

Automotions Lease biedt Private Lease aan onder het Keurmerk Private Lease. Wat houdt dat precies in?

Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om een betrouwbaar privé leasecontract af te sluiten. Als een product van een leasemaatschappij het Keurmerk heeft, dan kunt u er op vertrouwen dat u veilig, verantwoord en vertrouwd een auto leaset. De voorwaarden zijn in samenwerking met de Consumentenbond ontwikkeld. Het Keurmerk biedt u de volgende 5 zekerheden:

 • Eerlijke voorwaarden
  De Algemene voorwaarden zijn fair en tot stand gekomen in samenwerking met de Consumentenbond. 
 • Compleet product
  Het is duidelijk wat in de leaseprijs zit. Uw leasecontract is inclusief onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting.
 • Bescherming tegen te hoge financiële lasten
  De leasemaatschappij gaat samen met u bekijken en beoordelen hoeveel u wilt en kunt betalen. Daardoor heeft u de zekerheid dat u de maandelijkse leasekosten kunt betalen.
 • 14 dagen bedenktijd
  U moet zorgeloos kunnen genieten van uw leaseauto en een goede keuze kunnen maken. Daarom heeft u 14 dagen bedenktijd.
 • Zekerheid bij klachten
  Een eventueel geschil wordt snel opgelost door een onafhankelijke geschillencommissie.

Acceptatie
Voordat U met ons een leaseovereenkomst sluit vindt er eerst een financiële toetsing plaats. Dit conform de voorschriften van het Keurmerk Private Lease. Middels deze toetsing wordt beoordeeld of de maandelijkse lasten voor de leaseauto passen in uw financiële situatie.

Private lease via automotions Lease is bedoeld voor mensen van minimaal 21 jaar en maximaal 75 jaar, op het momenten van afsluiten van het leasecontract. Daarnaast dienen zij tenminste 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Het voertuig mag niet bestuurd worden door een zeventienjarige in het kader van begeleid rijden ("2todrive").

Melding BKR
Automotions Lease is verplicht om het leasecontract aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit geldt ook voor eventuele betalingsachterstanden. Het bedrag dat bij het BKR wordt geregistreerd is 65% van de totale leaseverplichting.

Rekenvoorbeeld
U sluit een leaseovereenkomst af voor € 275 per maand met een looptijd van 36 maanden dan bedraagt de totale financiële verplichting 36 x € 275 = € 9.900. Van dat bedrag wordt 65%, te weten € 6.435, geregistreerd bij het BKR.

Wat is allemaal in het leasecontract inbegrepen?

 • Afschrijving en rente.
 • Regulier onderhoud inclusief eventuele APK-keuring, reparaties en vervanging van banden.
 • Vervangend vervoer in Nederland als onderhoud of een reparatie aan de auto langer duurt dan 24 uur.
 • Motorrijtuigenbelasting (MRB) of houderschapsbelasting (HSB).
 • Pechhulp onderweg in binnen- en buitenland. Bij pech of schade onderweg kun je op ieder moment contact opnemen met de pechhulpverlening van Automotions Lease:

Van 8.00 tot 17.00: (0113-235222)

Daarbuiten: (071-5243528)

 • WA-en Cascoverzekering en inzittendenverzekering

Wat is optioneel toe te voegen aan het leasecontract?

 • Inzittendenverzekering
 • Winterbanden
 • Brandstof

Wat is niet in het leasecontract inbegrepen?

 • Parkeer-/tolgelden
 • Boetes, bekeuringen en parkeerbelastingen
 • Vervangend vervoer in het buitenland. Sluit voor een reis naar het buitenland altijd een goede reisverzekering af.
 • Extra vloeistoffen en smeermiddelen buiten het reguliere onderhoudsschema om, zoals ruitensproeiervloeistof.

Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd voordat de leaseperiode voorbij is?

Ja, dat is mogelijk, zelfs binnen het eerste jaar. Wij rekenen dan de eventuele meerkilometers met u af en u betaalt een opzeggingsvergoeding. De hoogte van de opzeggingsvergoeding is afhankelijk van het aantal maanden dat u vanaf de datum van inlevering nog hebt te gaan tot het einde van het contract, ook wel de resterende looptijd genoemd.

Bij opzegging van de leaseovereenkomst door u na het verstrijken van het eerste jaar van de leaseperiode geldt een vaste opzeggingsvergoeding van 35% van de som van de gezamenlijke resterende termijnbedragen die u per de datum van opzegging normaliter nog had moeten betalen. Deze opzeggingsvergoeding zal echter nooit hoger zijn dan de opzeggingsvergoeding zoals bepaald in artikel 47.2 van de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.

Rekenvoorbeeld

U sluit een leaseovereenkomst af van EUR 250 per maand met een looptijd van 36 maanden. Na 24 maanden besluit u op te zeggen, er staan dan nog 12 maanden open. De opzegvergoeding bedraagt 12 x 250 = 3.000 x 35% = EUR 1.050. Bij het aangaan van de leaseovereenkomst was het leasetarief op basis van 24 maanden EUR 280 geweest. De maximale opzeggingsvergoeding bedraagt derhalve 280 - 250 = 30 x 24 maanden = EUR 720. Omdat dit maximum lager ligt, hanteert Automotions Lease dat bedrag als opzegvergoeding.

Indien u voor het verstrijken van het eerste jaar de leaseovereenkomst opzegt dan betaalt u aanvullend nog de helft van de som van de resterende termijnbedragen in het eerste jaar.

Wat gebeurt er als u schade rijdt?

In geval van schade dient u Automotions Lease direct doch uiterlijk binnen 1 werkdag te informeren. De verdere handelswijze staat beschreven in de bij aflevering van het voertuig overhandigde berijderinstructie. In geval van een niet-verhaalbare schade betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 200. Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 niet-verhaalbare casco schadegevallen voordoen, waarvan het schadebedrag groter is dan de geldende eigen bijdrage, dan is Automotions Lease gerechtigd de eigen bijdrage voor de resterende duur van de leaseovereenkomst te verhogen naar maximaal € 750 voor iedere volgende niet-verhaalbare casco schade.