Nieuws

Subsidie-cheque voor project Zero Emission uitgereikt aan Automotions

Automotions

 

In juni 2019 heeft Zeeland Connect in samenwerking met een groot aantal projectpartners, waaronder Automotions, een subsidieaanvraag ingediend voor twee innovatieve projectinitiatieven: Zero Emission en Living Lab Autonoom Transport Zeeland.

Beide projecten hebben als doel om de lokale bedrijven kennis te laten maken met deze onderwerpen en inzichtelijk te maken hoe deze technologieën optimaal geïntegreerd kunnen worden in de bedrijfsvoering. Op deze manier zullen de projecten gaan bijdragen aan een stroomversnelling van de ontwikkeling van emissievrij en autonoom transport in de regio. De subsidie werd toegekend tijdens het jaarcongres van Zeeland Connect dat op woensdag 20 november jl. plaatsvond. Lennard van Oeveren nam hier namens Automotions de cheque t.b.v. het Zero Emission project in ontvangst. Vervolgens werd het doel en de essentie van beide thema’s kort toegelicht. In het project stelt Automotions verschillende elektrische voertuigen ter beschikking voor bedrijven om elektrisch rijden te ervaren in de praktijk.

Het Zero Emission project zal in 2020 van start gaan en loopt door tot 1 januari 2024. Zeeland Connect is een onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt. Als mobiliteitsgroep met het dealerschap van de innovatieve merken Peugeot en Mercedes-Benz, is Automotions trots dat het op deze manier een mooie bijdrage kan leveren aan dit project.

 

Automotions
Naar nieuwsoverzicht